Volkspetitie

Haal de winsten terug!

Supermarkten als Albert Heijn en Jumbo maken woekerwinsten door de prijzen onnodig te verhogen. Dat geld is van ons en gaan we terughalen. Dit doen we door de winsten terug te pakken en onnodige prijsverhogingen te stoppen. Zo kunnen we de kosten verlagen en rekenen we af met de grote graaiers.

Kosten omlaag

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.

Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag! Maar dat gaat niet vanzelf. Het moet anders.

Naar een andere economie
Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt.

De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.

Een noodplan is nodig
Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.

Wij komen daarom met een noodplan:

Eten kunnen kopen is een basisbehoefte. Door de enorme prijsstijgingen is het doen van boodschappen voor steeds meer mensen een probleem. Bedrijven als Ahold en Unilever hebben ondertussen recordwinsten geboekt door de gestegen prijzen. Deze hoge winsten moeten niet onder de aandeelhouders worden verdeeld, maar ingezet worden om de prijzen te dempen, door de btw op boodschappen te schrappen. Het schrappen van de btw op boodschappen betalen we via de winstbelasting. Vorig jaar leverde de winstbelasting al 11 miljard euro extra inkomsten op, vanwege de enorm gestegen winsten van bedrijven. Dit kan worden ingezet om de prijzen te verlagen. Ook kan de winstbelasting worden verhoogd naar minimaal dezelfde belasting die mensen ook betalen over hun werk. Wel zo eerlijk.

De energierekening stijgt ongekend hard. Met name de mensen in slecht geïsoleerde huizen en met een slecht (flexibel) energiecontract voelen dit het hardst. De energierekening moet nu direct omlaag door een prijsplafond in te stellen en tijdelijk de belasting op gas (in de eerste schijf voor huishoudens) naar nul te brengen. Hier heeft iedereen wat aan.

Door het privatiseren van onze energiebedrijven is de zeggenschap weggegeven. We willen onze energievoorzieningen weer in eigen hand nemen door ze te nationaliseren en zoveel mogelijk woningen isoleren en collectief zonnepanelen leggen. Te beginnen bij de slechtst geïsoleerde huizen, waar de energierekening dan snel omlaag kan.

De grote oliebedrijven maken miljarden winst, maar het tanken aan de pomp is bijna niet meer te betalen. Het kabinet heeft de accijns op benzine (17 cent) en diesel (11 cent) een klein beetje verlaagd, maar dit is zo weinig dat tanken nu alweer duurder is.

De accijns moet daarom nu veel verder omlaag, zoals andere landen ook doen. Dat merk je direct aan de pomp. De grote oliebedrijven moeten meer belasting betalen over hun miljardenwinst waar we dit van kunnen betalen.

Ook het openbaar vervoer moet goedkoper, door in ieder geval nu de BTW af te schaffen.

De huren zijn per 1 juli weer verhoogd, maar moeten worden bevroren. Honderdduizenden huurders hebben nu al moeite om de huur te betalen en een verdere huurstijging is niet op te brengen.

Afgelopen jaar hebben we buiten en binnen het parlement gestreden voor een lagere huur en is het ons uiteindelijk gelukt om de huren in de sociale sector te bevriezen, daar ging de huur dus niet omhoog. Dat moet dit jaar weer gebeuren.

Zorg moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Met name ouderen en mensen met een chronische ziekte betalen standaard 385 euro aan eigen risico. Dit terwijl er eerst een indicatie van de huisarts nodig is en ziek zijn dus geen keuze is. Dit is een oneerlijke boete op ziek zijn en daarom schaffen we het eigen risico af.

Daarnaast wordt de zorgpremie afhankelijk van je inkomen en dit is gunstig voor mensen met een lager en middeninkomen. Veelverdieners gaan meer betalen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Daarnaast willen we een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen.

We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten, grote bedrijven maken historische winsten, aandeelhouders worden slapend rijk en profiteren van de hoge prijzen. Ook de superrijken en grote vermogens moeten een eerlijk deel aan belasting betalen.

Het privatiseren van energiebedrijven was een fout en we moeten onze energie weer nationaliseren. Uit onderzoek blijkt dat 80% van Nederland dit met ons eens is, maar vrijwel niemand heeft er vertrouwen in dat het kabinet dit gaat doen. Daarom starten we een volkspetitie voor het nationaliseren van onze energie. Teken ook! Samen kunnen we ervoor zorgen dat de energierekening omlaaggaat en we weer zeggenschap hebben over onze eigen energie.

Kosten omlaag en lonen, uitkeringen en AOW omhoog

De kosten moeten omlaag. Maar mensen moeten ook meer te besteden hebben. Dat is mogelijk, want de economie groeit, maar daarvan gaat maar een steeds kleiner deel naar werkende mensen. Dat moet anders!

Het minimumloon moet daarom omhoog naar 15 euro per uur waardoor mensen met lage inkomens meer te besteden hebben. Dit is het loon waar de overheid rechtstreeks invloed op heeft omdat de hoogte van het minimumloon wordt vastgesteld door de politiek. Andere lonen zullen dan meestijgen. De uitkeringen en de AOW zijn aan de stijging van het minimumloon gekoppeld en gaan ook omhoog. De pensioenen moeten meestijgen met de prijzen door indexatie van de pensioenen. Sinds 2008 stijgen de pensioenen al niet mee met de prijzen, waardoor sommige gepensioneerden een koopkrachtverlies hebben tot 25%.

Hoe gaan we dit betalen?

Dit betalen we door eerlijker belasting te laten betalen. Minder belasting voor mensen en meer belasting voor grote winstgevende bedrijven en voor de superrijken.

We verhogen de belasting op grote winsten voor grote bedrijven naar minimaal 36%. Dit is heel redelijk want werkende mensen moeten nu ook minimaal 36% belasting betalen over hun inkomen.

Ook treft dit alleen de grote bedrijven met wie het toch al heel goed gaat, want het is een belasting over de grote winst die ze maken. Deze winsten worden nu verdeeld onder de aandeelhouders. In 2021 werd er alweer meer winst gemaakt dan in het topjaar 2019. Voor de grote bedrijven is het dus zeker geen crisis, maar cashen.

De bedrijven die extreem profiteren van bijvoorbeeld de coronacrisis of nu de inflatiecrisis gaan een extra belasting betalen. In andere landen gebeurt dit al of zijn hier plannen voor. Deze winsten behoren niet onder de aandeelhouders verdeeld te worden en te zorgen voor een hogere inflatie (en dus nog hogere prijzen voor mensen), maar dienen ingezet te worden om de koopkracht van mensen te verbeteren en de kosten te verlagen.

Het Internationaal Energieagentschap schat bijvoorbeeld de overwinsten van energiebedrijven in de Europese Unie op 200 miljard euro.

We voeren een serieuze vermogensbelasting in voor de superrijken. De rijkste tien procent van Nederland bezit op dit moment bijna tweederde van ons totale vermogen. Dat betekent dat negentig procent het moet doen met de rest.

Nederland is een van de weinige landen in de Westerse wereld waar mensen nauwelijks belasting betalen over hun grote vermogen en dus letterlijk slapend rijk worden. Miljonairs gaan meer belasting betalen over hun vermogen boven de miljoen euro. Het aantal miljonairs in Nederland blijft groeien, terwijl steeds meer mensen hun rekeningen niet kunnen betalen.